Bliskościowy klub malucha
PRZYTULISIE
“PrzyTuliSie – jak w domu”,
Bliskościowy klub malucha
PRZYTULISIE
“Jedyny taki żłobek w regionie”
Bliskościowy klub malucha
PRZYTULISIE
“PrzyTuliSie – nowy wymiar opieki”
Bliskościowy klub malucha
PRZYTULISIE
“PrzyTuliSie – jak w domu”,
Click Here
Previous
Next
„EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE” OPERACJA PN. „UTWORZENIE FIRMY W BRANŻY USŁUG OPIEKUŃCZO-ANIMACYJNYCH ORAZ NOWATORSKICH WARSZTATÓW I ZAJĘĆ Z ARTETERAPI ” KTÓREJ CELEM JEST „PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE LSR „RAZEM DLA RADOMKI” ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI ANIMACYJNE ORAZ WARSZTATOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH ORAZ UTRZYMANIE JEJ PRZEZ OKRES ZWIĄZANIA Z CELEM” WSPÓŁFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020