Kim jesteśmy

PrzyTuliSie to klub dziecięcy, w którym każdy maluch traktowany jest z szacunkiem dla jego emocji, osobistych granic i możliwości. Powstał z ogromnej miłości do dzieci, wzmocnionej chęcią stworzenia zupełnie wyjątkowej przestrzeni – innej, niż większość tego typu placówek. Najmłodsi traktowani są tu jak równoważni członkowie społeczności; gdzie nikt nic im nie narzuca, a na każdym kroku spotykają się z życzliwością, empatią i próbą zrozumienia dla wyrażanych na ich dziecięcy sposób uczuć i potrzeb. 

 

Klub malucha Przytulisie to miejsce, w którym każdy mały człowiek jest tak samo ważny, jego potrzeby są respektowane, a talenty wspierane. Rodzicielstwo Bliskości, które jest fundamentem naszej działalności pedagogicznej, kieruje się ideą, że dzieci już od pierwszych dni życia są indywidualnymi jednostkami – pełnymi potencjału, chcącymi się rozwijać i odkrywać świat wszystkimi zmysłami, komunikując przy tym swoje emocje.
Dzieci spędzają tu czas w atmosferze przyjaźni, bliskości z innymi i z naturą oraz wzmacniają ciekawość świata. Uczą się, jak bezpiecznie poznawać siebie i swoje otoczenie, czym jest empatia oraz jak ważne są ich potrzeby w oczach dorosłych.
Łagodne pastelowe kolory i delikatne zabawki sensoryczne są uzupełnieniem do stosowanych zasad. Jesteśmy ciekawi każdego dziecka z osobna, dajemy mu przestrzeń do wszystkich jego emocji, celebrujemy każdy pomysł stwarzając mu jak najlepsze warunki rozwoju społecznego.

Opiekunka jest dla dziecka wsparciem na każdym etapie jego pobytu w klubie, w szczególności podczas adaptacji. Proces ten nie jest łatwy zarówno dla malucha, jak i rodzica. Pojawiają się wówczas silne emocje i lęki. To sytuacja naturalna, która wymaga ciepła, zrozumienia i czasu. A rodzice mogą w niej czynnie uczestniczyć.

Dlaczego Przytulisie?

Zapisując do nas dziecko nie usłyszysz, że powinno być odstawione od piersi, odpieluchowane i powinno samo zasypiać w łóżeczku.  Odbieranie maluchowi poczucia bezpieczeństwa i bliskości płynących z karmienia piersią akurat w tym trudnym momencie adaptacji w żłobku jest zupełnie nielogiczne. Podobnie z wprowadzaniem nagłej samodzielności w załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Początki dziecka w żłobku to dla niego olbrzymie przeżycie, zależy nam, żeby każde dziecko poczuło się tu jak w domu. Szanujemy indywidualny tok rozwoju psychicznego i fizycznego, dając dziecku wsparcie, jakiego potrzebuje.

Zapisując do nas dziecko nie usłyszysz, że było „niegrzeczne” – co to w ogóle znaczy?! To określenie, które nie wnosi nic znaczącego dla wychowania, a tylko w negatywny sposób etykietuje dziecko. Za reakcją taką jak płacz, marudzenie, krzyk, brak apetytu stoją różne emocje i niezaspokojone potrzeby – to do nich staramy się dotrzeć i na nie odpowiedzieć. Dlatego możesz czasem usłyszeć, że Twój maluch był dzisiaj niespokojny lub pobudzony, złościł się lub buntował… Tylko okazując dziecku empatię jesteśmy w stanie budować z nim relację i realnie wspierać jego rozwój, a także współpracować z Wami -Rodzicami, w trudzie wychowania.

Nie stosujemy żadnych systemów motywacyjnych (np. naklejki w nagrodę), karnych jeżyków/krzesełek i tym podobnych. Bliskie są nam założenia wychowania bez kar i nagród.

Wiele inspiracji czerpiemy z pedagogiki Marii Montessori. Wyraża się to przede wszystkim w podejściu do dziecka – pełnym szacunku dla jego kompetencji, umiejętności i pracy jaką wykonuje każdego dnia, poznając i doświadczając świat. Dajemy naszym maluchom dużo swobody i wolności do rozwijania samodzielności. Patrzymy z zachwytem, jak coraz więcej potrafią, czym się interesują i czemu poświęcają najwięcej uwagi – i do tych indywidualnych upodobań dostosowujemy codzienne aktywności i zabawy. Podążamy za dziećmi, tworząc jednocześnie bezpieczne, przyjazne otoczenie, w którym mogą rozwijać się najlepiej, jak to możliwe.

Metody pracy

Rodzicielstwo Bliskości

to najstarsza, instynktowna metoda wychowawcza, opierająca się na relacjach i bliskości z dzieckiem. To reagowanie na potrzeby dziecka, czułość, wsparcie i wiara, że płacz jest formą komunikacji dziecka. Każde dziecko jest inne i ten indywidualizm jest tu celebrowany i wspierany. Nie ma przymusu -jest dostrzeganie i szanowanie potrzeb. Opiekun obserwuje dziecko i stara się stworzyć warunki sprzyjające dziecięcej aktywności..

metoda Montessori

To wspieranie dziecka w jego indywidualności. Opiekun swoją obecnością, zachęca dziecko do samodzielnej realizacji. Obserwuje dziecko i wspiera w aktywności, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom malucha.

zajęcia sensoryczne

to poznawanie świata i otaczającej nas rzeczywistości wszystkim zmysłami. To zabawa, doświadczanie w swobodny sposób, który umożliwia dziecku dotykanie, smakowanie, wąchanie, słuchanie. Cały świat, który nas otacza jest dla dziecka ogromnym placem zabaw, miejscem testowania i odkrywania. Chcemy, aby w naszym klubie malucha dzieci miały taką możliwość, nie były ograniczane i do niczego zmuszane. Dzieci mają prawo dokonywać wyborów – nawet te najmłodsze. Naszym zadaniem jest zaspokajanie ciekawości świata i podążanie za dzieckiem zgodnie z jego rytmem.

kontakt z naturą

spędzamy dużo czasu na powietrzu. Zapraszamy do klubu alpaki i inne zwierzęta. Leżakujemy pod gołym niebem, obserwujemy kolory natury, dotykamy liści, gotujemy w kuchni błotnej.

bajko terapia

zajęcia z bajkami, które swoim przekazem będą uczyć dzieci o emocjach. Książki i treści dobieramy wraz ze specjalistami z zakresu psychologii dziecięcej, wychowania bez przemocy oraz rodzicielstwa bliskości.

arteterapia

zajęcia ze sztuką, a więc zajęcia plastyczne i muzyczne, które będą pobudzać dziecięcą wrażliwość na piękno. W muzykoterapii używamy mis tybetańskich i dzwonków koshi.